Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kiitos luottamuksestasi henkilötietojesi osalta - tiedämme, että verkko on villi ja arvostamme valintaasi luottaa meihin. Teemme kaikkemme, että voit tuntea tietojesi olevan turvassa ja siksi haluamme kertoa tietosuojakäytännöistämme.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 1.5.2018

 1. Rekisterin pitäjä

Home Training Finland Oy (y-tunnus: 2721868-3)

Monsaksenkuja 5 A 2, 01620 Vantaa

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ella Kainulainen, toimitusjohtaja

Monsaksenkuja 5 A 2,01620 Vantaa

ella@treenaakotona.com

 1. Rekisterin nimi

treenaakotona.com -palvelun käyttäjä/asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja:

Nimi ja sähköpostiosoite

 1. Tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeen kautta, kun rekisteröityy palveluun.

 1. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot (sähköposti ja nimi) säilyvät asiakasrekisterissämme, mutta henkilö voi milloin vaan pyytää tiedon poistamista.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme sähköpostissa olevan linkin kautta.

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

 1. Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.